• Cartell

Norma posa de manifest les excepcionals dots teatrals del compositor per a explorar les profunditats del drama romàntic. Norma és una dona de sentiments profunds i contradictoris: sacerdotessa i mare, amant abandonada i rival venjativa, tot en una mateixa persona.

Disseny del cartell de l'Òpera Norma. Es una obra que es molt sentimental i el concepte que domina es el del patiment i sofriment de la protagonista. El text té una inclinació, per cridar l'atenció als usuaris, i això s'incrementa amb el títol de l'obra de color vermell.